ตากจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับ 4 ของประเทศไทย มีประชาชนเบาบางอันดับ 2 ของประเทศ เป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญติดกับประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำเมยแบ่งเขต มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับแต่สมัยกรุงสุโขทัย ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามหลายแห่งด้วย 

1. วัดพระบรมธาตุ

เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย จำลองแบบมาจากเจดีย์ ชเวดากอง ประเทศพม่า ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก ซึ่งเขียนเป็นภาษาเหนือ กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตามลำน้ำปิง พระองค์ได้เสด็จมายัง ดอยมะหิยังกะ ในเขตตัวเมืองตาก ตรัสกับพระอานนท์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญ ร่มรื่น หากเราตถาคตปรินิพพานแล้วให้นำอัฐิและเกศากลับมายังดอยมะหิยังกะ แล้วก่อเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้ว นำพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเจดีย์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่อมา

พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ (ทองอยู่) ได้ไปนมัสการพระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ท่านจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีย์ เหมือนเจดีย์ชเวดากองล้อมคลุมองค์เก่าไว้ ปิดทองสวยงาม 

พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบ้านตาก กล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อทันใจ ว่าตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระลูกวัด พระครูบาตา อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน ได้ปรึกษากับศรัทธาญาติโยมว่า มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสัก 1 องค์ และศรัทธาญาติโยมได้พร้อมใจร่วมกันนุ่งขาว ห่มขาว เริ่มก่อพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน้าตัก 32 นิ้ว และลงรักปิดทองคำเปลว ก่อนประกอบพิธีพุทธาภิเษก 1 วัน กับ 1 คืน เสร็จพอดี โดยคณะศรัทธาได้ตั้งชื่อว่า “พระเจ้าทันใจ” เพราะทำเสร็จเร็วทันใจ ต่อมามีญาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐาน ขออะไรก็ได้สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ นับเวลาจนปัจจุบันประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว

แผนที่  https://goo.gl/maps/mULdWWn3EzRye8SP9

2. น้ำตกปิตุ๊โกร

อยู่บนดอยเทือกเขาสามหมื่น เป็นน้ำตกที่ได้ขึ้นชื่อว่าใหญ่และสูงที่สุดในเมืองไทย ด้วยความสูงกว่า 500 เมตร(วัดด้วยเครื่อง GPS) หรือเกือบสองเท่าของตึกใบหยกนับเป็นน้ำตกที่อลังการที่สุด ที่น้ำตกแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วย ถ้าได้มองจากที่ไกลๆ จะเห็นน้ำตกแห่งนี้เป็นรูปหัวใจ บางคนจึงเรียกที่นี่ว่า น้ำตกรูปหัวใจ ต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามเทือกเขาและลำธาร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มดำกับธรรมชาติอันสวยงามกันระหว่างทาง การมาเที่ยวที่นี่ต้องพักค้างคืนในป่า

แผนที่  https://goo.gl/maps/92p6iCLege6e1miZ7

3. น้ำตกพาเจริญ

เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำห้วยน้ำนัก มีความสูงมากถึง 97 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่สวยงามมากที่สุดที่มีน้ำไหลผ่านชั้นหินปูนเป็นแผ่นกระจายไปทั่วคือฤดูฝนและฤดูหนาว ช่วงฤดูแล้งนั้นปริมาณน้ำจะน้อย การเดินทางไปชมน้ำตกค่อนข้างสะดวก เพราะตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ นอกจากนี้ ยังมีจุดชมทิวทัศน์ที่ดอยเกี๊ย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า เหมาะสำหรับการชมทิวทัศน์แม่น้ำเมย และผืนป่าอันอุดสมบูรณ์ทั้งในฝั่งประเทศไทยและประเทศพม่า นอกจากนี้ยังมีวิวทะเลหมอกในยามเช้าในฤดูหนาวด้วย ช่วงที่น้ำตกสวยงามที่สุดคือ ปลายฤดูฝน-ฤดูหนาว

แผนที่  https://goo.gl/maps/hKruFLAv42kLPYj77 

4.สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200 ปี

สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือที่เรียกว่า “สะพานแขวน” สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2525 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  เพื่อสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 700 ม. ฐานรากและเสาเป็นคอนกรีต จำนวน 5 จุด พื้นทำด้วยไม้โยง ยึดด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร   แต่เวลาเดินจะมีการโยกนิดๆ แต่ทว่าหากอยากสัมผัส สายลม สายน้ำ อันยิ่งใหญ่ เป็นที่หนึ่งที่น่าประทับใจ ไม่แปลกเลยว่าทำไมสะพานแห่งนี้ยามเย็น จึงมีคนมาชื่นชมธรรมชาติอย่างไม่ขาดสาย ยิ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนด้วยแล้วจะมีการประดับไฟสวยงามในยามค่ำคืน ที่นี่ใช้เป็นที่ลอยกระทงสาย อีกหนึ่งประเพณีที่มีความสวยงามน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตากอีกด้วย

แผนที่  https://goo.gl/maps/2AkmzKKiqEhhG1A96

5.น้ำตกทีลอซู
ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบไปด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชียได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย.-31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางแต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว-ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค.-31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้น้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในเก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน โดยมีจุดเด่นคือ “มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู”

แผนที่  https://goo.gl/maps/HiTvTGf3V8qCyAHZ9

6. วัดไทยวัฒนาราม

เป็นวัดที่งดงามอีกหนึ่งวัดในแม่สอด ที่สร้างด้วยศิลปะแบบวัดในพม่า สีเหลืองทองอร่ามวิจิตรงดงาม  วัดนี้เดิมชื่อ “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” วัดแห่งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ที่ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ครั้นในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดพระพุทธศาสนา สังกัดกรมศาสนา

แผนที่  https://goo.gl/maps/vwxegfPRbNi4hocd7 

7. เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 8 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังเป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย เดิมทีเขื่อนแห่งนี้มีชื่อว่าเขื่อนยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล และต่อมาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2504 ทั้งนี้ การสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมานั้น เพื่อปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร โดยอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนับว่ามีความจุสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่สำคัญของเมืองไทย

กิจกรรมน่าสนใจ

– พักผ่อนหย่อนใจชมวิวริมสันเขื่อน 

– เดินป่าศึกษาธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่น โดยเป็นเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติสภาพป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ความหลากหลายของเขาหิน ลำห้วย และน้ำตก

– ล่องแพและเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยเป็นการล่องแพที่ใช้เรือลากจูง หรือเดินทางด้วยเรือสำราญ เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและภูมิประเทศป่าเขา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ พระพุทธบาทเขาหนาม เกาะวาเลนไทน์ ดอยเจ้าพ่อหลวง เขาพระพุทธบาท ถ้ำอาบนาง โบราณสถานแก่งสร้อย จนถึงดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 204 กิโลเมตร

แผนที่  https://goo.gl/maps/YRnauatsjyjhPt9g8

8. ทุ่งดอกดาวเรือง

ตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ได้เก็บดาวเรืองดอกใหญ่และโตมากเพื่อนำออกสู่ตลาด จำนวน 10 ไร่ นอกจากนี้ยังมีคนมาแวะมาถ่ายรูปกันจำนวนมาก ในช่วงปลายฝน-ต้นหนาว อากาศเริ่มเย็นลง เป็นสภาพอากาศที่ดีมาก ฝนตกไม่มากจนเกินไป

 

9.ดอยทูเล หรือ ม่อนทูเล

เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร ซึ่งชาวปกาเกอะญอ เรียกภูเขาแห่งนี้ว่า “ทูเลโค๊ะ” หมายถึง ภูเขาสีทอง เพราะในช่วงหน้าหนาวกลางเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของทุกปี ทุ่งหญ้าเขียวขจีจะเปลี่ยนเป็นทุ่งสีทองท่ามกลางทะเลหมอกและมีอากาศหนาวเย็น เหมาะสำหรับการกางเต็นท์นอนชมดาวและเก็บภาพอาทิตย์ขึ้นและตกดิน การเดินทางไปพิชิตม่อนทูเลส่วนใหญ่ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน

แผนที่  https://goo.gl/maps/21RuKkpT1CEnmtJo9 

10.เลอกวาเดาะ

เลอกวาเดาะ เป็นภาษา ปกาเกอะญอ แปลว่าเขาดูวิว ตามความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นยอดเขาสูงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านช่วยกันสร้างเจดีย์สีทอง เป็นสัญลักษณ์ตั้งตระง่านบนยอดเขาจุดที่สูงที่สุด เรียกว่า บรมพุทโธเลอกวาเดาะ 9 มกราคม 2551 และยังเป็นจุดชมวิว 360 องศาอีกด้วย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสหภาพพม่าโดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นแบ่งเขตแดน

แผนที่  https://goo.gl/maps/v3od4NUhgh87PTZR6 

11. น้ำตกทีลอจ่อ

น้ำตกทีลอจ่อ หรือ น้ำตกสายฝน ความโดดเด่นของน้ำตกทีลอจ่อ คือ ภาพความสวยงามของสายน้ำที่ไหลจากหน้าผาสูงชัน เมื่อหล่นลงมากระทบเข้ากับหิน ธารน้ำดังกล่าวก็แตกกระจายเป็นฝอย ดูคล้ายกับสายฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้า และบางครั้งก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างรุ้งกินน้ำให้ได้เห็นกัน ควรมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาว แต่ก็ใช่ว่าหน้าฝนจะเที่ยวไม่ได้ เพราะจะได้เห็นมุมมองความสวยงามของน้ำตกอีกแบบ

แผนที่  https://goo.gl/maps/KY76vqEWh7jEm4xn6

12. ดอยหลวง

ยอดดอยมีความสูง 1,175 เมตรจากระดับน้ำทะเล เส้นทางการเดินมีระยะทาง 11 กม. (ไปกลับ 22 กม.) มีทั้งเดินเลาะ และข้ามลำห้วย เดินในป่า เดินตามสันเขา พบเจอความหลายหลายทางธรรมชาติ มีทั้งป่าเต็งรัง ป่าสน ทุ่งหญ้า ดงป่ากล้วย เส้นทางมีทั้งช่วงที่เป็นทางราบและทางชัน ส่วนใหญ่ไม่ชันมาก เป็นสถานที่หนึ่งที่ต้องอยู่ในลิสต์ของสายเดินป่าขึ้นเขา ด้วยเส้นทางเดินที่เดินสนุก ธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ดงทากที่สร้างความตื่นเต้น วิวสวยๆแบบ 360 องศาเมื่อเดินไปถึงยอด ลมเย็นๆ อากาศดี ๆ และดาวเต็มท้องฟ้า

แผนที่  https://goo.gl/maps/acVkNrmsJ7WBZnG9A

13. ดอยหัวหมด

อยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ที่ ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูกติดต่อกัน บนภูเขาเหล่านี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขี้น มีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ เช่น ปรง ต้นเทียน ซึ่งจะออกดอกบานในช่วงฤดูฝน ได้ชื่อว่า ดอยหัวหมด เพราะต้นไม้หายหมด เป็นจุดชมวิวซึ่งเหมาะที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้น-ตกและดูทะเลหมอกท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อน ในยามเช้าโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเวลา ควรขึ้นไปดูทะเลหมอกประมาณ 05.00-06.00 น. การชม ทะเลหมอกขึ้นยามเช้าควรไปถึงจุดชมวิวก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเวลา 05.00-06.00 น. จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกใน ตอนพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย อากาศบนดอยค่อนข้างเย็น มีลมพัด ตลอดเวลา ทะเลหมอกดอยหัวหมดจะมี 2 จุด คือ จุดชมวิวจุดแรกอยู่ที่ กม.9 ต้องเดินขึ้นเขาไป 20 นาที ระยะทางประมาณ 1.5 ก.ม. เดินขึ้นไปตามเขาซึ่งชันเล็กน้อย แต่เดินง่ายไม่ลำบากมานัก ทะเลหมอกจุดนี้จะเป็นจุดที่งดงามที่สุด สามารถมองเห็นวิวได้โดยรอบ จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งอยู่ประมาณ กม. 10 มีทางแยกซ้ายไปลานจอดรถ จากนั้นเดินทางเท้าขึ้นไปบนยอดดอยหัวหมดประมาณ 300 เมตร

แผนที่  https://goo.gl/maps/CpXj98BRS42AF1J67

14. ถ้ำแม่อุสุ

ถ้ำแม่อุสุ เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากในอันดับต้นๆของเมืองไทย ได้รับการขนานนามให้เป็น “โรงละครใต้พิภพ”และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำน้ำลอด มีลำธารแม่อุสุไหลผ่านลอดหายเข้าไปใต้เพิงผา ภายในถ้ำแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ห้องใหญ่ๆ ห้องแรกมีความสูง 15-20 เมตร มีความยาวประมาณ 40 เมตร มีหินงอกหินย้อยรูปร่างประหลาดให้ดูแล้วจินตนาการการตามกันมากมาย หินที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของถ้ำแม่อุสุนั่นก็คือ หินรูปชาวอาข่าแบกของไว้ข้างหลัง ห้องถัดไปห้องที่ 2 มีเพดานถ้ำสูง 15 เมตรขึ้นไป มีความยาวร่วมๆ 65 เมตร ห้องนี้จัดเป็นห้องHighlight  มีมุม Unseen Thailand เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่ปรากฏตามหนังสือและเว็บไซต์ท่องเที่ยวทั่วไป แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปให้ถูกเวลากับช่วงที่แสงแดดยามบ่ายส่องลอดโพรงถ้ำเข้ามาเห็นเป็นลำแสงขนาดใหญ่ สำหรับห้องที่ 3 นี้ เป็นห้องที่มีโถงสูงที่สุดอยู่ในราว 20-05 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร ภายในมีหินรูปร่างประหลาดแปลกตาให้ชมกันจำนวนหนึ่ง ชวนให้จินตนาการตาม บางก้อนเป็นหินเป็นที่กำลังเติบโต ชุ่มไปด้วยน้ำหินปูนที่หยดลงมาจากข้างบน อย่างไรก็ตามควรสัมผัสหินที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้จับต้องได้เท่านั้น

แผนที่  https://goo.gl/maps/gnQvhH58zv6qa2EK7

15.น้ำตกธารารักษ์

เรียกอีกชื่อหนึ่งคือ น้ำตกเจดีย์โค๊ะ หรือน้ำตกผาชัน เป็นน้ำตกขนาดเล็กบนหน้าผาหินปูนที่มีความชันระดับ 90 องศา มีน้ำไหลตลอดปี กลางเนินน้ำตกเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางสมาธิ ด้านข้างเป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์ธารารักษ์ ด้านล่างเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดเล็กสำหรับเพาะพันธุ์ปลา

แผนที่  https://goo.gl/maps/1VqJNxY1WJcSzkbB7

16.ม่อนครูบาใส

อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่เมย จุดชมทะเลหมอกที่สวยอีกแห่งหนึ่ง สามารถกางเต้นท์พักแรมได้ ตรงจุดชมทะเลหมอก มองเห็นขุนเขา เทือกเขาสลับซับซ้อน และพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร

แผนที่  https://goo.gl/maps/6D9Da9nbQf5PLtV47

17.ดอยสอยมาลัย

ยอดดอยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,664 เมตร และเป็นยอดเขาสูงที่สุดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ซึ่งก่อนขึ้นไปพิชิต ดอยสอยมาลัย ได้นั้น ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง เหตุเพราะถือว่าเป็นเขตที่มีความเปราะบางทางพันธุกรรมสูง นอกจากจะมองเห็นทิวทัศน์ และความงดงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลได้แล้วนั้น ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่าง คือ สลาแมนเดอร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จิ้งจกน้ำ เป็นสัตว์น้ำดึกดำบรรพ์ที่หายาก ลักษณะคล้ายจิ้งจก ลำตัวสีชมพู สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าสนเมืองหนาว มีจุดชมวิวทะเลหมอกในยามเช้า ช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุด สามารถกางเต็นท์พักแรมได้บริเวณที่ทำการฯ โดยจะต้องขออนุญาตที่หน่วยพิทักษ์ป่ากิ่วสามล้อก่อนขึ้นดอยสอยมาลัยทุกครั้ง ซึ่งสามารถกางเต้นท์พักแรมได้ด้วยกัน 3 จุด คือ…
1.หน่วยต้นน้ำเขื่อนภูมิพล ห่างจากยอดดอยประมาณ 5 กิโลเมตร
2.บริเวณยอดดอย (จุดสูงสุด)
3.หน่วยจัดการต้นน้ำ กรมป่าไม้ เลยยอดดอยไปประมาณ 5 กิโลเมตร

แผนที่  https://goo.gl/maps/yDHvYH5DigKSnTvK9

18.วัดพระพุทธบาทดอยโล้น

ตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางป่าไม้ร่มรื่น บริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ สมเด็จมหาสากยะมุณีศรีสรรเพชร พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามหน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 38 รอยพระพุทธบาทตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมีมณฑปสร้างครอบไว้ ในบริเวณเดียวกันยังมีบ่อน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์

แผนที่  https://goo.gl/maps/QMNFrvxRC4WEMuN86

19.เกาะวาเลนไทน์

เดิมคือดอยลาน เนื่องจากมีต้นลานเป็นจำนวนมาก เมื่อถูกน้ำท่วมก็ตายลงปัจจุบันคงเหลืออยู่บ้างประปราย มักมีนักท่องเที่ยวมาเป็นประจำ เพราะมีหาดทรายขาวในช่วงน้ำลดจะสวยงามมาก สามารถลงเล่นน้ำได้ ช่วงหลังได้มีศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ทศท) ได้มาช่วงวันวาเลนไทน์ จึงได้ขนานนามว่า”เกาะวาเลนไทน์” และคณะอื่น ๆ และได้นำกลับไปลงตีพิมพ์ในหนังสือคู่สร้างคู่สม จึงทำให้เกาะวาเลนไทน์เป็นชื่อเรียกติดปากผู้คนมาทุกวันนี้ และมักมาพักค้างแรมกันมากขึ้น ซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนฯ ประมาณ 10 กม.

แผนที่  https://goo.gl/maps/7LNFuYuVLuwooS4u5

20.วัดพระธาตุแก่งสร้อย

ทิวทัศน์ระดับโลกเหนือเขื่อนภูมิพล เป็นวัดเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่งในแม่น้ำปิง ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนภูมิพล เป็นวัดหนึ่งในแคว้นเขตดินแดนแห่งล้านนาไทยรถไม่สามารถเข้าไปได้ ใช้เส้นทางน้ำคือนั่งเรือไปอย่างเดียว และยังเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่เคยเสด็จผ่าน เช่น พระแม่เจ้าจามเทวี เสด็จผ่านและเคยบูรณะวัดพระธาตุเมื่อพันกว่าปีก่อน จนถึงยุคแห่งกษัตริย์องค์สุดท้ายของเมืองแก่งสร้อย ทรงพระนามว่า “พยาปาตุมมะราช” ทรงสร้างบูรณะวัดวาอารามในเมืองสร้อย ถึง 99 วัด ในปี พ.ศ. 2467 พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชัยโย ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาองค์พระบรมธาตุได้ทรุดโทรมไป จนถึงปี พ.ศ. 2537 พระครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนา จันทวังโส ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุ เจดีย์ สืบสายบูรพาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้ พระบรมธาตุแก่งสร้อยประดิษฐานพระเกศาธาตุแลพระธาตุส่วนแขนด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสมบัติเหนือเขื่อนภูมิพลชิ้นสุดท้ายที่เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน

แผนที่  https://goo.gl/maps/VyWfMXq7pug3nVEA9

21.ดอยพาวี หรือ ดอยพะวี 

ป่านี้อุดมสมบูรณ์มาก มีความสูง 1,920 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงและมีทัศนียภาพที่งดงาม โดดเด่นด้วยทิวทัศน์สันเขา ยอดดอยแหลม พืชพันธุ์ที่แปลกหายาก พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงฤๅษี ที่นับวันยิ่งหาดูได้ยากเช่นกัน การเดินเท้ามายังยอดดอยแห่งนี้ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แม้จากจุดเริ่มเดินจะเป็นฝั่งไทย แต่ยอดเขาพะวีนั้นอยู่ทางพม่า ฉะนั้นการเดินทางเข้าไป จะต้องขออนุญาตจากที่ทำการเขตชายแดนบ้านมะโอโค๊ะ และควรต้องมีคนนำทางที่เป็นคนท้องถิ่นเข้าไปด้วยทุกครั้งและยังไม่ได้เปิดให้เป็นที่เที่ยวอย่างเป็นทางการ

22.วัดมณีไพรสณฑ์ 

เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอแม่สอด สิ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ต้องเข้าไปเยี่ยมชมคือเจดีย์วิหารสัมพุทเธ  เจดีย์ศิลปกรรมแบบพม่า ที่มีลักษณะแปลกคือบนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบถึง 233 องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง 512,028 องค์ หลวงพ่อทันใจทรงเครื่อง ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร ซึ่งภายในงดงามด้วยภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง และลวดลายลงรักปิดทองอันงดงาม พระแก้วมรกตในสัมพุทเธซึ่งประดิษฐานอยู่ทิศหนือ ด้านในของสัมพุทเธ และพระพุทธรูปศิลปะพม่า ประดิษฐานอยู่ทิศตะวันออกที่ประดิษฐานอยู่ด้านในของสัมพุทเธ พระศากมุนีศรีเมืองฉอดพระพุทธรูปซึ่งสร้างขึ้นด้วยปูนเก่าและพระเจ้าแสนหลวงที่มีเนื้อทองสัมฤทธิ์ โดยทั้งสององค์นี้ผ่านการลงรักปิดทอง โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี งดงามด้วยลายไม้ฉลุตรงบริเวณหน้าบันและหลังคา

แผนที่  https://goo.gl/maps/UdDzXdUfPP2iMCYq6

ใส่ความเห็น

You have to agree to the comment policy.