อุปกรณ์เสริม

HELMET (Full face) FOR RENT / 1 TRIP

350 baht

HELMET (Dirt) FOR RENT / 1 TRIP

350 baht

JACKET FOR RENT / 1 TRIP

650 baht

SIDE BOX (Givi) FOR RENT / 1 TRIP

SIDE BOX (Tourfella) FOR RENT / 1 TRIP

TOP BOX (Givi) FOR RENT / 1 TRIP

TOP BOX (Givi) FOR RENT / 1 TRIP

TOP BOX (Givi) FOR RENT / 1 TRIP